Hva er en kredittscore

Hva er en kredittscore?

I dag har kredittkort og forbrukslån nesten blitt allemannseie i Norge. Helt slik er det kanskje ikke, men sannheten er at veldig mange har et kredittkort eller et forbrukslån, og mange har også begge deler. Når du søker om det ene eller det andre, så søker du om en kreditt fra banken eller finansieringsselskapet, og før banken godkjenner søknaden så må man gjennom en kredittvurdering. Her vil du ofte bli presentert for uttrykk som kredittscore og kredittverdighet. Dette er kanskje ikke de mest vanlige ordene for folk flest og vi skal derfor prøve å se på hva de egentlig betyr og hva som skjer når du søker om et kredittkort eller et forbrukslån.

En kredittscore kan kort oppsummeres som en score som banken gir alle som søker når de er ferdige med kredittvurderingen. Derfor er det også mange som vil oppleve å få avslag på søknaden sin, nettopp på grunn av en kredittscore som er for lav i forhold til de kriterier som banken har satt. Disse kriteriene er ofte forskjellige fra bank til bank og du kan derfor oppleve at en bank vil gi avslag på en søknad på grunn av for lav kredittscore, mens en annen bank kanskje vil godkjenne søknaden.

Banken avgjør om du er en god eller dårlig betaler

På sin vis kan det virke veldig kynisk når banken avgjør om du er en god eller dårlig betaler, ut fra et enkelt tall. Men slik er det dessverre i dagens verden, og denne metoden blir brukt av alle som selger varer på kreditt. Derfor vil du også ofte motta et såkalt gjenpartsbrev i posten når du har søkt om et lån, kredittkort, telefonabonnement eller andre ting som kjøpes på kreditt. I dette gjenpartsbrevet vil det stå hvilken kredittscore du har fått.

Det er ikke bankene selv som står for kredittsjekken. Det er flere selskaper som jobber med dette og det er disse som gir bankene de opplysninger de trenger for å vurdere søknaden din. Blant disse kredittvurderingsselskapene finner du AAA Soliditet, Experian og Lindorff, som er de største. De samler sammen den informasjonen som banken har behov for og alt dette er gjort på et par minutter. Her sammenligner de ulike økonomiske data om deg med andre i samme gruppe som deg og datamaskiner vil da beregne sannsynligheten for om du er en god betaler eller ikke. Din søknad vil derfor være avgjort i løpet av veldig kort tid og da vet banken om de kan godkjenne deg eller ikke. Modellene som brukes er litt forskjellige, men det er gjerne slik at om du får en høy kredittscore på en skala fra 1 – 100, så anser banken deg som kredittverdig. Enkelte selskaper bruker også en skala fra 1 – 5 og her må du ha en lav score for å bli godkjent.

Hva spiller inn på kredittvurderingen?

Det er mange ting som spiller inn på en kredittvurdering. En ting er at de ser på hvor høy inntekt du har og hvor mye gjeld du har. Men det er også andre faktorer som er viktige, blant annet om du betaler dine regninger til tiden eller om du har overtrekk på kontoen din. Dette er med til å gi et inntrykk av om du har en ryddig økonomi, noe som igjen er med til å gi et inntrykk av om du overholder dine forpliktelser eller ikke. Det at du overholder dine forpliktelser er nettopp noe av det viktigste for bankene, da vet de at du sannsynligvis også vil overholde nedbetalingen av et lån eller innbetalingene på et bra kredittkort.

Betalingsanmerkninger har også en del å si og har du en eller flere aktive anmerkninger eller pågående inkassosaker, så vil dette trekke i feil retning. Derfor er det viktig å unngå disse hvis du skal gjøre deg noe håp om å få godkjent en søknad. Det er dessverre slik at en anmerkning eller en registrert inkassosak i de fleste tilfeller betyr at søknaden automatisk blir avslått. Det er andre ting som også trekker ned på den endelig kreditscore og det er endringer i inntekten din. Det kan ha en naturlig forklaring, men for slike statistiske programmer som utfører kredittvurderingene, så er det negativt om det noen år er en normal inntekt og andre år en lavere inntekt. De må forholde seg til tall som er offentlig tilgjengelige og kan derfor ikke se på om det skulle være en logisk forklaring på endringene. For dem er stabilitet det viktigste og betegner en person som har kontroll på økonomien sin. Faktisk er det også slik at får du en plutselig lønnsøkning, så vil dette også regnes som en risiko da det statistisk sett er slik at du da også tillegger seg et høyere utgiftsnivå. Det negative er da om du vil kunne tilpasse deg et lavere utgiftsnivå om det skulle skje at du får en lavere inntekt senere.

Hva kan jeg gjøre for å forbedre min kredittscore?

Det er noen få ting du kan gjøre for å forbedre din kredittscore. En ting er å få fjernet eventuelle anmerkninger. Dette vil forbedre din kredittscore markant, og det i samme øyeblikk de har blitt slettet. Noe annet er å sørge for å betale dine regninger til tiden. Dette registreres spesielt i forbindelse med kredittkort da disse gjerne er eid av banker og finansieringsselskaper. Det vil derfor være mer tydelig at du har en flott betalingshistorikk med et kredittkort enn hvis du har betalt nettleien til tiden i mange år.

En høyere inntekt er også til stor hjelp om du ønsker å forbedre din kredittscore. Dette er ikke noe du kan ordne fra den ene dag til den andre, men har du mulighet for å få lønnsforhøyelse, en ekstra inntekt i en periode eller på andre måter øke forskjellen mellom inntekten din og utgiftene, så vil dette også slå positivt ut på en kredittvurdering. Og har du allerede fått en lønnsøkning som ikke er synlig på de årsoppgavene som er tilgjengelig i offentlige registre, så sørg for å sende dokumentasjon på dette når du søker, da vil de ta det med i vurderingen.